مرجع مهندسی پزشکی ایران

معرفی تعدادی از معتبرترين موتورهای جستجوی مقالات آكادميک

معرفی تعدادی از معتبرترين موتورهای جستجوی مقالات آكادميک   در اين بخش به معرفی تعدادی از مهم‌ترين ...

 معرفی تعدادی از معتبرترين موتورهای جستجوی مقالات آكادميک

 

در اين بخش به معرفی تعدادی از مهم‌ترين موتورهای جستجوی مقالات علمـی در كـاربـردهـای آكـادميـک می پردازیم. اغلـب ايـن مـوتورهای جستجو متعلق به دانشگاه‌های معتبر دنيا هستند. لازم به ذكر است كه دسترسی به منابع ذيل برای عموم آزاد است.

۱ - ArXiv:

پايگاه اطلاعاتی دانشگاه Cornell آمريكا در زمينه فيزيک ، رياضيات، كامپيوتر و بيولوژی

 http://www.arxiv.org

٢- Odysci:

درگاه اينترنتی براي جستجوی آكادميک در زمينه علوم كامپيوتر و مهندسی برق

http://www.odysci.com

٣- ChemXSeer Chemistry:

پـايگاه اطلاعاتی دانشگاه پنسيلوانيا در زمينه شيمی

http://chemxseer.ist.psu.edu/ChemXSeerFormulaSearch

٤- CHBD:

پايگاه اطلاعاتی دانشگاه Calgary در زمينه پزشكی و سلامت

http://www.aina.ucalgary.ca/chbd

۵- CiteSeer:

پايگاه اطلاعاتی دانشگاه پنسيلوانيا در زمينه كامپيوتر و فيزيک

http://citeseerx.ist.psu.edu

۶- Astrophysics Data System:

پايگاه اطلاعاتی دانشگاه هاروارد در زمينه نجوم و ژئوفيزيک

http://adswww.harvard.edu

۷- DBLP:

ليسـت تفسير مقالات، ژورنال‌ها و كنفرانس‌های مطرح در زمينه علوم كامپيوتر، دانشگاه Trier آلمان

http://dbis.uni-trier.de/DBL-Browser

۸- rman:

فهـرسـت كتـاب‌هـای آمـوزشـی به زبان آلمانی

http://www.dipf.de

۹- Google Scholar:

مــوتــور جستجـوی قـدرتمنـد گـوگـل كـه بسيـاری از زمــيــنـــه‌هـــای عــلـــوم مــخــتــلـــف را پـــوشـــش داده اســـت.

http://scholar.google.com

١٠- GoPubMed:           

موتور جستجو در زمينه متون بيولوژيک

http://www.gopubmed.org

١۱- InTechOpen:

كتاب‌ها و ژورنال‌های قابل دسترسی آزاد برای عموم در زمينه علوم پايه، تكنولـوژی و پزشكی

http://www.intechweb.org

١۲- Intute:

مجموعه‌ای از 300 هزار وب سايت آكادميک انگلستان كه توسط كارشناسان هر يک از زمينه‌های تخصصی تک به تک مورد بررسی و انتخاب قرار گرفته است.

http://www.intute.ac.uk

١۳- Medicine:

اين مجموعه توسط كتابخانه ملی علوم پزشكی آمريكا تهيه شـده و بـه طـور رايگـان در اختيـار عمـوم قـرار گـرفته است.

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/aboutmedlineplus.html

١۴- Microsoft Academic Search:

مــوتــور جـسـتـجــوی مــايكـروسـافـت كـه اطلاعاتی را درباره مقالات علمی، ژورنال‌ها، كنفرانس‌ها و نويسندگان در زمـيـنـه‌هـای مـخـتـلـف عـلـوم در اخـتـيـار عموم قرار می‌دهد.

http://academic.research.microsoft.com/About/Help.html

 

 

کلمات کلیدی: biomedical engineering ، مهندسی پزشکی ، آشنایی با مهندسی پزشکی ، معرفی مهندسی پزشکی ، مهندسی پزشکی گرایش بالینی ، مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک ، مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک ، مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال (بیومواد) ، مهندسی پزشکی ایران ، مهندسی پزشکی دانشگاه پیام نور ، پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی مهندسی پزشکی ، اخبار و تازه های مهندسی پزشکی ، مقالات مهندسی پزشکی ، آموزش مهندسی پزشکی ، دانلود کتاب های مهندسی پزشکی ، دانلود جزوه های مهندسی پزشکی ، دانلود نمونه سوالات امتحانی مهندسی پزشکی ، مقالات علمی ، مقالات آکادمیک ، موتورهای جستجو ، معرفی معتبرترین موتورهای جستجوی مقالات آکادمیک

کد امنیتی رفرش

آشنایی با مهندسی پزشکی

آشنایی با تجهیزات پزشکی

آشنایی با تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی

اخبار و تازه‌های مهندسی پزشکی

مقالات مهندسی پزشکی

جزوات دانشگاهی و نمونه سوالات امتحانی

معرفی کتاب ، نرم افزار و سایت

ویدیو و انیمیشن آموزشی

دانلود فایل