مرجع مهندسی پزشکی ایران

آشنایی با اتوکلاوهای رومیزی

آشنایی با اتوکلاوهای رومیزی   در بين تجهيزات مختلف اتاق عمل، يكی از حساس‌ترين‌ها، اتوكلاوهای روميزی ...

آشنایی با اتوکلاوهای رومیزی

 

در بين تجهيزات مختلف اتاق عمل، يكی از حساس‌ترين‌ها، اتوكلاوهای روميزی يا FAST CLAVE ها با كلاس خطر B هستند.
اين قبيل تجهيزات برای مواردی استفاده می‌شوند كه وسيله يكی از دو شرط زير را داشته باشد:
1- از تجهيزات حساس اتاق عمل باشد. از قبيل هندپيس‌های جراحی كه خروج آن‌ها از اتاق عمل صحيح نباشد.
2- تجهيزاتی كه به تناوب در يک روز در اتاق عمل نياز باشد و طی كردن فرايند استريل بيمارستان برای آن‌ها ميسر نباشد.
بنابراين آشنایی با اساس اين دستگاه برای مهندسان پزشكی به ويژه پرسنل شاغل در بيمارستان‌ها ضروری است. در اين مقاله سعی بر آن است كه تا حد امكان به اين مسئله پرداخته شود.

 

 

 

 

تاريخچه اتوكلاوهای روميزی


در سال 1984 دانشمند آلمانی به نام L.Heim اولين فردی بود كه برای حفاظت پرسنل آزمايشگاه، چند سال بعد از كشف ميكروب و اثبات نقش آن در بيماری‌ها، توصيه كرد كه نمونه‌های آزمايشی را پس از اتمام كار بسوزانند، بجوشانند و يا ضد عفونی كنند. پس از آن با پيشرفت تكنولوژی مدل‌های مختلف دستگاه‌های سترون سازی (Sterilization) به بازار آمدند. در اتوكلاوهای روميزی سعی بر آن شده است كه نيازهای مراكز درمانی به طور جامع پاسخ داده شود. ‌لذا اين تجهيزات از يک طرف زمان انجام فرايند استريل را كوتاه كرده از طرف ديگر آلودگی تجهيزات را از بين می‌برند. اين هماهنگی با نياز مراكز درمانی سبب آن شده است كه اتوكلاوهای روميزی جای خود را به عنوان تجهيزات لازم اتاق‌های عمل و بعضا مراكز جراحی محدود باز كنند.

 

 

معرفی بخش‌های مختلف يک اتوكلاو روميزی
يك اتوكلاو روميزی از قسمت‌های زير تشكيل شده است. اين اجزاء از قسمت‌های پـايـه يـک اتـوكـلاو روميـزی اسـت و تـوليـدكننـدهـای مختلـف بـا تـوجه به نياز بازار و خواسته‌های مشتری می توانند قسمت‌های مختلفی از قبيل پرينتر و ... به آن اضافه كنند.


1) چمبر يا اتاقک Chamber
2) جكت يا جداره
Jacket
3) هيتر
Heater
4) قفل درب
Interlock Release Device
5) فيلتر هوا
Air Filter
6) نشانگر فشار جداره
Jacket Pressure Gauge
7) سيستم كنترل الكترونيكی
Electronic Control System
8) صفحه كنترل
Control Panel
9) مخزن آب
Reservoir
10) فاضلاب چمبر
Chamber Drain
11) فاضلاب جكت
Jacket Drain
12) فاضلاب مخزن آب
Reservoir Drain
13) پمپ خلاء
Vacuum Pump
14) فنكندانسور
Fan Condenser
15) تخليه سرريز مخزن آب
Reservoir Overflow Drain
16) محافظ دمای بيش از حد
Overheat Protector
17) شيرهای ايمنی
Safety Valve

 

 

نگهداری از اتوكلاوهای روميزی
از نكات مهم در نگهداری اين دستگاه استفاده از آب مقطر برای توليد بخار در آن است، اين امر سبب  می‌شود كه از ايجاد رسوب در لوله‌های تـوليـد بخـار دستگاه جلوگيری به عمل آمده و عمر مفيد دستگاه افزايش يابد. برای اين منظور بعضی از توليد كننده‌ها از يک سختی‌سنج آب در دستگاه ها استفاده می كنند تا چنانچه سختی آب از حدی فراتر باشد دستگاه به طور اتوماتيک از كار خارج شود.
از ديگر نكات كليدی می‌توان به تهيه ليست خـطــاهــای دسـتـگــاه و مـعنـی آن‌هـا و همچنيـن مـحـدوده مـجـاز كـارشـنـاس مـهـنـدسـی پـزشكی مراكز در رفع آن‌ها اشاره كرد.
لازم بـه ذكـر اسـت كـه اگـر در انـجـام فـرايند سـتـرون سـازی، خـطـا در يكی از مراحل سبب نا‌تمام ماندن فرايند شود، بايد از باز كردن درب دستگاه تا خروج تمام بخار از چمبر صبر كرد، زيرا در اين دستگاه‌ها از بخار فشرده آب استفاده مـی‌شـود كـه دمـای آن از بـخـار مـعـمـولي بيشتر است. البته در دستگاه‌های جديد به دليل وجود قفل‌های الكترونيكی و كنترل ميكروپروسسوری باز شدن درب دستگاه تا‌كاهش فشار چمبر به محدوده مجاز امكان پذير نيست
.


منبع: ماهنامه مهندسی پزشکی

 

 

کلمات کلیدی: biomedical engineering ، مهندسی پزشکی ، آشنایی با مهندسی پزشکی ، معرفی مهندسی پزشکی ، مهندسی پزشکی گرایش بالینی ، مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک ، مهندسی پزشکی گرایش بیوالکتریک ، مهندسی پزشکی گرایش بیومتریال (بیومواد) ، مهندسی پزشکی ایران ، مهندسی پزشکی دانشگاه پیام نور ، پایگاه آموزشی و اطلاع رسانی مهندسی پزشکی ، اخبار و تازه های مهندسی پزشکی ، مقالات مهندسی پزشکی ، آموزش مهندسی پزشکی ، دانلود کتاب های مهندسی پزشکی ، دانلود جزوه های مهندسی پزشکی ، دانلود نمونه سوالات امتحانی مهندسی پزشکی ، اتوکلاو ، اتوکلاو رومیزی ، آشنایی با اتوکلاوهای رومیزی

کد امنیتی رفرش

آشنایی با مهندسی پزشکی

آشنایی با تجهیزات پزشکی

آشنایی با تعمیر و نگهداری تجهیزات پزشکی

اخبار و تازه‌های مهندسی پزشکی

مقالات مهندسی پزشکی

جزوات دانشگاهی و نمونه سوالات امتحانی

معرفی کتاب ، نرم افزار و سایت

ویدیو و انیمیشن آموزشی

دانلود فایل